Inlägg av

Ny version av Americano A4

Version 2 av Americano Cup A4+ är här!Samma lottning men lättare att räkna ut poängen. Fyll i formuläret innan utskrift och skriv gärna ut i större format, om möjligt.

Nya grattis sedlar

Nya grattis sedlar i butiken! Storleken på sedel är som ett vykort 15 x 10 cm. Nu är var valör på egen pdf-dokument. Bara att välja ut den enstaka valör man vill skriva ut, perfekt. Köp dem här!

Cup 4 och 8 ”enkel”

Nya tävlingsmallar finns nu att köpa i butiken. Dessa mallar är en ”enklare” variant men fungerar klockrent. Automatisk lottning!