Version 2 av Americano Cup A4+ är här!
Samma lottning men lättare att räkna ut poängen. Fyll i formuläret innan utskrift och skriv gärna ut i större format, om möjligt.